چگونه درخت خرما از طریق پاجوش تکثیر میشود؟

سپیده نریمانی | ۲۳ آبان ۱۳۹۵ | یکشنبه, 14:48 ب.ظ
۱ـ پایه مادری باید سالم و شاداب باشد۲ـ پاجوش باید جوان در وضعیت رشد سریع به قدر کافی بزرگ و تقریباً استوانه ای شکل باشد۳ـ ...