چگونه آبیاری قطره ای انجام میگیرد؟

سپیده نریمانی | ۳ آذر ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 17:48 ب.ظ
آبیاری قطره ای یکی از روشهای پیشرفته آبیاری تحت فشار می باشد که در آن آب بوسیله ی فشاری که توسط پمپ و یا اختلاف ...