چگونه از تقلب جلوگیری کنیم؟

نسرین ملکی | ۵ آبان ۱۳۹۸ | یکشنبه, 18:00 ب.ظ
آموزش جلوگیری از تقلب دانش آموزان به طرز شگفت انگیزی در مدرسه تقلب میکنند. امکان چگونگی تقلب به صورت نامحدود در حال گسترش است ، به ...