چگونه آیت‏ الله‏ محمد صدوقی به شهادت رسید؟

دانشمند پاسخگو | ۸ تیر ۱۳۹۶ | پنج شنبه, ۲۰:۵۰ ب.ظ
یازدهم تیر ۱۳۶۱ آیت‌الله شیخ محمد صدوقی، امام جمعه و نماینده امام خمینی (ره) در یزد به دست جوانی ۲۵ ساله که وابسته به ...