چگونه می شود موبایل برای انسان فایده داشته باشد؟

parisa | ۶ مرداد ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 22:58 ب.ظ
مطالعات جدید نشان می دهند صحبت کردن با تلفن همراه فعالیت بخشهایی از مغز که در نزدیکی گوشی قرار دارند را بهبود می دهد اما ...