چگونه حضرت ابراهیم فرزندش را به قربانگاه برد؟

هانیه خان بابائی | ۱۵ آبان ۱۳۹۵ | شنبه, ۱۰:۳۱ ق.ظ
ماجرای عید قربان در آیات 100 تا 107 صافات ماجرا به این صورت بیان شده که ابراهیم (ع) از خداوند فرزندى صالح خواست: «رب هب لى ...