چگونه خشم و عصبانیت خود را کنترل نماییم؟

مهدی رحیمی | ۳ بهمن ۱۳۹۶ | سه شنبه, ۰۳:۱۵ ق.ظ
خشمگین شدن اگر متعادل و در راه حق باشد، نه تنها ناهنجار نیست، بلکه پسندیده و مورد رضای حق هم هست. اما بحث ما در ...