چگونه به سوالات خدمات مشتریان پاسخ دهیم؟

Leyla AliAkbari | ۳ اسفند ۱۳۹۶ | پنج‌شنبه, 12:00 ب.ظ
مسولیت اولیه خدمات مشتریان پاسخ دادن به نیازهای مشاریان و حل مشکل آن ها می باشد. این نکته بسیار مهم است که بقیه را از ...