چگونه آکنه اکسکوریه در پوست رخ می دهد؟

مرضیه عدالت خواه | ۱۱ دی ۱۳۹۶ | دوشنبه, 02:30 ق.ظ
آکنه اکسکوریه را می توان به عنوان زیر گروهی از نوروتیک اکسکوریشن در نظر گرفت که در آن خاراندن و کندن، درست روی ضایعات آکنه ...