چگونه پارچه های زربفت به خارج از کشور صادر شد؟؟

فرناز مولایی | ۲۹ آبان ۱۳۹۵ | شنبه, 17:59 ب.ظ
فن زری بافی در دوران صفویه به منتهای کمال خود رسید.