چگونه به کودک یاد دهیم تا نام خود را بنویسد؟

نسرین ملکی | ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | دوشنبه, 18:00 ب.ظ
این لحظه افتخارآمیز برای شما و فرزندتان است که آنها برای اولین بار می توانند نام خود را بنویسند.  فقط با عادت کردن فرزندتان به حروف ...