چگونه به کودکان خود آموزش های جنسی لازم را بیاموزیم؟

mehdi__valiyoun | ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ | جمعه, 10:00 ق.ظ
آموزش مسایل جنسی به کودکان تابو بودن صحبت در مورد مسائل جنسی، ناآگاهی والدین از چگونگی صحبت در این باره، ناتوانی آنها از پاسخ به بر ...