چگونه می توانیم سوار یا جوجه مرده(وفادار به عشق)باشیم؟

سمانه عابدی | ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | یکشنبه, 12:00 ب.ظ
آموزش سوار یا جوجه مرده شدن (وفادار به عشق) سواری یا جوجه مردن اصطلاحی است که توسط فرهنگ هیپ هاپ رواج پیدا کرده است اگرچه می تواند ...