چگونه از اتومبیل صحبت کنیم؟

سمانه عابدی | ۸ آبان ۱۳۹۸ | چهارشنبه, 12:00 ب.ظ
آموزش حرف زدن راجب اتومبیل گپ زدن در مورد اتومبیل یک کار واقعاً سرگرم کننده است که با دوستان ، غریبه ها یا تقریباً هر کسی ...