چگونه صفحه نمایش گوشی را در تمام روز بدون مصرف باتری روشن نگه داریم ؟

النا زیدی | ۲۸ تیر ۱۳۹۵ | دوشنبه, 06:33 ق.ظ
چگونه صفحه نمایش گوشی را در تمام روز بدون مصرف باتری روشن نگه داریم ؟ معمولا خیلی از افراد نیاز دارند که بعد از خاموش شدن و ...