دوران سنگی عصر حجرچگونه بود؟

پریسا ستارپور | ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 09:01 ق.ظ
  دوران زندگی بشر به دو مرحله ،عهد ابتدایی و عهد حجرتقسیم می شود.در عهد ابتدایی بشر هیچ گونه صنایعی نداشته و تنها از نظر قوه ...