چگونه دنیای زرافه ها را بشناسیم؟

الهام رضوان خواه | ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | یکشنبه, 08:00 ق.ظ
آشنایی با دنیای زرافه ها زارفه ها بامزه ترین موجودات جهان هستند . زرافه ها گردن درازی دارند . زرافه ها بلندقدترین حیوانات روی زمین هستند ...