نحوه جابه جایی سگ های مجروح

samaneh_mazaheri | ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | یکشنبه, 22:01 ب.ظ
اگر یک سگ مجروح شده دارید، سگ را به آرامی و حداقل به هنگام انتقال آن به دامپزشک بررسی کنید. اگر هنوز زخمی هستند، آنها را در حالی که ...