گام 1 - استفاده از snippingtool

در صورتی که می خواهید از صفحات ویندوز و یا وب سایتی که باز می کنید اسکرین شات تهیه کنید ، از این ابزار استفاده کنید تا بتوانید روی هر عکس ، تغییرات دلخواه را به صورت آنی پیاده کنید.

توجه کنید این ابزار از ویندوز ۷ به بعد قابل دسترس است.

13