گام 1 - عملکرد ارز دیجیتالی ریپل

ارز دیجیتالی ریپل در پرداخت همتا به همتا چگونه عمل می کند؟

کار با نرم افزار مخصوص ریپل

مشتری فرضی ما به نام آلیس وارد برنامه بانکی خود در گوشی می شود تا از آمریکا به باب که در سنگاپور زندگی می کند پول بفرستد.

بانک باب هم مثل بانک آلیس از ریپل استفاده می کند.

وقتی آلیس باب را به عنوان دریافت کننده ریپل انتخاب می کند مشخصات هر دو طرف به منظور رعایت مدیریت ریسک و انطباق بین دو بانک مبادله می شود.

اطلاعات و مشخصات کاربری دو طرف به صورت امن و مستقیم از طریق پروتکل HTTPS بین بانک ها منتقل می شود.

هیچگونه اطلاعات کاربری هم به شبکه ریپل نمی رسد.

آلیس می خواهد مبلغ 1000 دلار برای باب بفرستد.

ریپل میزان کارمزد بانکی و مظنه ارز را بررسی می کند تا هزینه کل تراکنش به آلیس اطلاع داده شود.

به یمن وجود ریپل، پیش از شروع عملیات پرداخت برون مرزی، هزینه، زمان و مبلغ دقیق این تراکنش توسط بانک به کاربر گفته می شود.

زمانی که آلیس پرداخت را تایید می کند، تراکنش ظرف 5 الی 10 ثانیه از طریق ریپل انجام می شود.

متقابلا، ریپل بانک هر دو طرف را ملزم به این می کند که دفتر کل هایشان را بروز کنند.

به محض اینکه پول به حساب باب وارد شد برای آلیس اعلان (Notification) ارسال می شود.

گام 2 - راه حل های ریپل

راه حل های ریپل

1- دسترسی بانکی به تراکنش های مستقیم به طور سریع و به موقع

2- ردیابی منابع مالی به صورت سرتاسر

3- اطلاع و اطمینان از تحویل وجه

4- کاهش هزینه کلی تمام تراکنش ها

در حال حاضر بانک ها در سراسر جهان، به کمک ریپل محصولات و سرویس های پرداختی جدیدی را یرای تکمیل عملیات پرداختی برون مرزی و به موقع توسعه می دهند.