گام 1 - تفاوت های طرح هرمی و پانزی

طرح هرمی

تفاوت کلاهبرداری پانزی و هرمی

طرح هرمی با رفتن اعضای جدید فرو ریخته و از بین می رود.

طرح پانزی

از طرفی دیگر ماندگاری طرح پانزی هم به ورود پول جدید به طرح برای پرداخت به سرمایه گذاران حاضر وابسته است.

اما با این تفاوت که سرمایه گذارانش نمی دانند که دارند فریب می خورند. و فکر می کنند که راه معقولانه ای را برای سرمایه گذاری در نظر گرفته اند.

روش فریب کارانه ی برنی مادوف

این دقیقا همان روش فریب کارانه ای می باشد که برنی مادوف، چند دهه در پیش گرفته بود.

او مردم را متقاعد می کرد که پرداخت ها از طریق ترید تامین می شوند. این در حالی بود که او به سادگی پولی را که از اعضای جدید می گرفت را به اعضای قدیمی می داد.

برخی از افراد فکر میکنند که سیستم مالی فعلی تماما یک طرح پانزی می باشد. چون متکی بر مدل رشد دائمی می باشد. اما این موضوع برای خودش یک مبحث جداگانه می باشد.