منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید چرا به «اسماعیلیه» «حشاشین» می‌گویند؟

آیا میدانید چرا به «اسماعیلیه» «حشاشین» می‌گویند؟

به نادرست تصور می‌شود. که اسماعیلیان برای آنکه

فداییان خود را به کارهای خطرناک وادارند به آن ها

مواد مخدر یا سستی زا می‌دادند. این نام از همین

مواد گرفته شده است. غربیان بنابر همین عقیده به

آنان «آساسین» می‌گویند و این کلمه در زیان آنان به

معنای «قاتل» است. اسماعیلیان، شیعیان هفت امامی

بودند که قلعه‌های محکم و استواری را در ایران تسخیر

کرده بودند. آنان با استفاده از نیروهای از جان گذشته خود،

دشمنانشان را می‌کشتند و بدین ترتیب تا چند قرن در دل

قدرت های بزرگی چون «سلجوقیان» هراس افکنده بودند

سرانجام هلاکوخان مغول در نیمه قرن هفتم ه.ق (سیزدهم

.م) قلعه‌های آنان را تسخیر کرد و بساط آنان را برچید.

اگر سوالی درمورد چرا به اسماعیلیه حشاشین میگویند  دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.