منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید چرا فرهنگ مایا از میان رفت؟

آیا میدانید چرا فرهنگ مایا از میان رفت؟

کسی نمی داند که چه بر سر مایاها آمده است. این رازی است که

شاید هیچگاه  برملا نشود. در فرهنگ مایا، سه دوره شکوفایی مجزا

شناسایی شده است. بعد از هر دوره، مردم شهرها را ترک می کردند

و در مناطقی دیگر، آبادی های جدید به وجود می آوردند. اینکه تمام

ساکنان، با همه اموال و دارایی هایشان  به جنگل پر خطر می رفتند،

حرکت عظیمی بوده است. اما آن ها این کار را انجام می دادند. و در

آبادی های جدید، دوباره تخته سنگها را از صخره جدا و آنها را قطعه

قطعه می کردند، و با آن ها بناهای عظیم بنا می کردند. برای کوچ  

بزرگ مایاها، فقط  یک توجیه قابل درک وجوددارد: کشاورزی آن ها

بسیار ابتدایی بوده است .کشاورزان قسمتی از جنگل را می سوزاندند

و درختانش را نابود می کردند تا در زمین بدست آمده ذرت،  لوبیا گیاهان

دیگر بکارند. به مرور  زمان، قوه و حاصل خیزی زمین از بین می رفت و

کشاورزان مجبور می شدند قسمت دیگری  ازجنگل ها را بسوزانند و زمین

های تازه ای را قابل کشت کنند و بعد از چند سال، چون همه زمین های

قابل دسترسی آن حوالی غیر قابل کشت می شد، شهر نشینان دیگر نمی

توانستند غذای خود را تهیه کنند. پس کوچ  برزگ آغاز می شد. حدود سال

۱۵۰۰ میلادی، مایاها به کلی ناپدید شدند.آیا نسل آن ها منقرص شده بود؟

آیا به جوامع انسانی دیگری وارد شده بودند؟ کسی نمی داند. فقط شهرهای

ویران آن ها از فرهنگی برایمان می گویند که زمانی آن چنان غرور آفرین بوده است.

اگر سوالی درمورد  چرا فرهنگ مایا از میان رفت دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.