منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید چرا مکان های حفاری تا این اندازه مهم اند؟

آیا میدانید  چرا مکان های حفاری تا این اندازه مهم اند؟

در مصر، هیچ شهر مدفونی وجود ندارد که باستان شناسان آن را بررسی

کرده و متوجه شده باشند که با افسانه اسرار آمیز مناسبتی ندارد. محل

همه شهرهای افسانه ای مصر شناخته شده است و آن ها درست در همان

مکان هایی واقع بوده اند که شهرهای امروزی مصر قرار دارند. در فرهنگ مصر،

هیچ “دوره باستانی مدفونی” وجود ندارد. تاریخ مصر همچون رودخانه ای جاوید

است که از دوران گذشته سر چشمه گرفته و تا امروز جاری است؛ هر دوره فرهنگی

آن متصل به دوره قبلی است. به همین دلیل، مکان های حفاری در مصر تا این اندازه

اهمیت دارند. زیرا آن ها حاوی آثار هنری و بقایای فرهنگ های کهن اند، و از دوران پر

شکوه فراعنه برای ما می گویند. چون این شاهان را با مقدار زیادی از اشیاء دنیوی به

خاک سپرده اند. ما با توجه به همین اشیاء پر از شگفتی می توانیم تصویر بسیاردقیقی

از آن دوران بدست آوریم. بسیاری از اطلاعات نیز به خط هیروگلیفی نوشته شده و به ما

رسیده اند. متون هیروگلیفی مجموعه  تصاویر ساده ای هستند که یک موضوعی را نشان

می دهند. اما مثل حروف الفبا، برای این  نشانه ها نیز میتوان آوایی در نظرگرفت.

به این جهت، آن ها نوعی الفبا هستند.

اگر سوالی درمورد چرا مکان های حفاری تا این اندازه مهم اند دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.