منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید صدراعظم آهنین که بود؟

آیا میدانید صدراعظم آهنین که بود؟

شاهزاده «ااتوفون بیسمارک» که آلمان را بنا نهاد،

«صدراعظم آهنین» خوانده می‌شود بیسمارک در

سال ۱۲۳۱ه.ق (۱۸۱۵م) متولد شد؛ یعنی زمانی

که آلمان هنوز یک کشور نبود بلکه اتحادیه‌ای از

ایالت های مجزا بود. پس از یک رشته جنگ، در

سال ۱۲۸۸ ه.ق (۱۸۷۱م) او تمام ایالت ها را به

صورت کشور واحد آلمان در آورد و خود صدراعظم

(نخست وزیر) آن شد. بیسمارک معتقد بود که

مشکلات را باید به وسیله «خون و آهن» حل کرد

به همین دلیل به او لقب صدراعظم آهنین داده اند.

او تا سال ۱۳۰۸ ه.ق (۱۸۹۰م) رهبری آلمان را بر عهده داشت.

اگر سوالی درمورد صدر اعظم آهنین که بود  دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.