منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید مایاها چه کسانی بودند؟

   آیا میدانید مایاها چه کسانی بودند؟

مایاها سرخ پوستانی از آمریکای مرکزی بودند.آن ها اسلاف نخستین

مهاجرانی بودند که۳۰۰سال  پیش، از آسیا،و از طریق ارتباطی که در

آن زمان بین آسیاو آمریکا برقرار بود در ناحیه برینگ  به آمریکا وارد و در

سراسر این قاره پراکنده شده بودند.آن ها در آغاز، مانند دیگر انسان

های عصر حجر زندگی می کردند اما به تدریج ،آگاهی هاومهارتهای

بیشتری بدست آوردند. مثل همه فرهنگ های آمریکائی،فرهنگ مایایی

نیز به تدریج، به شکلی کاملا مستقل، و بدون ارتباط با ساکنان  اروپا و

آسیا،در این سوی اقیانوس ها به تکامل رسید. وقتی اسپانیایی ها با

شمشیرو تفنگ به آمریکا وارد شدند،شواهدی از فرهنگی بالاتر را پیش

رویشان یافتند، شهرها با معابدو قصرهای سنگی که بناهای اروپاییان

در شکوه و زیبایی به سختی به مقام دوم بعد از آن ها می رسید.با

این حال، در آن زمان  قدرت مایاها تضعیف شده بود.

اگر سوالی درمورد  مایاها چه کسانی بودند دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.