منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید باکسر ها چه کسانی بودند؟

آیا میدانید باکسر ها چه کسانی بودند؟

یکی از قیام هایی که در فاصله دو جنگ جهانی در چین

روی داد،جنبش “باکسر” ها بود. گروهی از روشن فکران

چینی که بر خود نام “فرقه ادبی میهن پرستانه مشت

های هماهنگ” گذاشته بودند،در سال ۱۲۷۹ ه.ش.

(۱۹۰۰م.) بر ضد سلطه خارجیان قیام کردند. غریبان برای

تمسخر و وحشی خواندن این گروه،آنها را “با کسر”(یعنی

“مشت زن”) نامیدند. دولت های اروپایی با همدستی ژاپن

و آمریکا،نیرویی برای در هم کوبیدن جنبش به چین فرستادند

و شعله قیام را خاموش کردند و از دولت چین مبلغی حدود

۲/۵ میلیارد تومان (که در آن زمان مبلغ هنگفتی بود) غرامت گرفتند.

اگر سوالی درمورد با کسر ها چه کسانی بودند دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.