منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید به چه کسی «بابوجی» می‌گویند؟

آیا میدانید به چه کسی «بابوجی» می‌گویند؟

مردم هند، «موهنداس کرمچند گاندی» یا «مهاتماگاندی»

را «بابوجی» یا «پدر» می‌نامند او رهبر اخلاقی و سیاسی

مردم هند بود و در مبارزه با استعمار انگلیس، سیاست

«ساتیاگ راها» یا «پافشاری برای راستی و حقیقت» را

مطرح کرد که آن را «مقاومت منفی» نیز نامیده اند. بر

اساس این سیاست، مردم هند از هر گونه همکاری با

استعمارگران خودداری کردند و از خرید و مصرف کالاهای

انگلیس سرباز زدند. با مبارزات او، سرانجام هند در سال

۱۳۲۶ ه.ش (۱۹۴۷م) استقلال خود را به دست آورد او که

سال ها. دوری از خشنونت و مبارزه آرام را تبلیغ کرده بود،

سرانجام قربانی خشونت شد و با گلوله یک هندوی متعصب از پای درآمد.

اگر سوالی درمورد به چه کسی بابوجی می گویند دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.