منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید کدام نخست وزیر جایزه ادبی نوبل را برد؟

آیا میدانید کدام نخست وزیر جایزه ادبی نوبل را برد؟

«سروینستون چرچیل» نویسنده و سیاستمدار نامدار

انگلیسی در سال ۱۳۲۳ه.ش (۱۹۵۳م) موفق به دریافت

جایزه ادبی نوبل شد. او در کوبا، هند، سودان، مصر و

ترانسوال خدمت کرد چرچیل در سال ۱۲۷۸ ه.ش (۱۸۹۹م)

به اسارت «بوئرها» درآمد، اما گریخت او دو دوره و در

مجموع نه سال، نخست وزیر انگلستان بود. او نیروی

جنگی انگلیس را تقویت کرد و از عوامل پیروزی متفقین )

انگلیس، فرانسه، وروسیه) بر دول محور در جنگ جهانی

دوم بود. او به عنوان خبرنگار و نویسنده، آثار زیادی از خود

به جای گذاشت.

اگر سوالی درمورد کدام نخست وزیر جایزه ادبی نوبل را برد دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.