منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید کدام نقاش درهنگام توفان خود را به دکل کشتی بست؟

آیا میدانید کدام نقاش در هنگام توفان خود را به دکل کشتی بست؟

نقاش انگلیسی «جوزف ویلیام ترنر» که از سال ۱۷۷۵

تا سال ۱۸۵۱ میلادی می‌زیست، به خاطر منظره‌هایی

که کشیده است، شهرت داردو آثار او تأثیرات شگفت

انگیزی بر بیننده می‌گذارد. تأثیراتی ناشی از نورهای

رنگین در صحنه‌هایی همچون غروب آفتاب یا توفان یک

بار ترنر خود رابه دکل کشتی توفان زده‌ای بست تا بتواند

صحنه توفان را به درستی نقاشی کند.

اگر سوالی درمورد کدام نقاش در هنگام توفان خود را به دکل کشتی بست دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.