منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید کدام نقاش در دوره‌ای ۴۰ ساله، تصاویر از چهره خود کشید؟

آیا میدانید کدام نقاش در دوره‌ای ۴۰ ساله، تصاویر از چهره خود کشید؟

بسیاری از نقاشان، تصاویری از چهره خود کشیده اند.

«رامبراندوان راین» نقاش هلندی که از سال ۱۶۰۶ تا

سال ۱۶۶۹ میلادی می‌زیست، یکی از همین هنرمندان

است. کیفیت نور و سایه در آثار این نقاش برجسته، از

ویژگی های کار او به شمار می‌آید. او دریافت که با تغییر

دادن جهت و شدت نور و سایه می‌توان ظریف ترین تفاوت

ها را در شخصیت و حالات روانی و عاطفی اشخاص نشان

داد زیباترین چهره نگاری‌های رامبراند، تصاویری است که از

چهره خود در دوره‌ای چهل ساله کشیده و در آن ها تاریخچه

تحولات روحی و روانی خویش را ثبت کرده است.

اگر سوالی درمورد کدام نقاش در دوره‌ای ۴۰ ساله، تصاویر از چهره خود کشید دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.