منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید کدام پادشاه ایران، هرگز خود را شاه ننامید؟

آیا میدانید کدام پادشاه ایران، هرگز خود را شاه ننامید؟

«کریم خان زند» بنیانگذار سلسله زندیه، خود را

«وکیل الرعایا» (نماینده مردم) خواند و هرگز عنوان

شاهی برخود ننهاد. در حقیقت او با انتخاب این

عنوان، اعلام کرد که می‌خواهد مجری عدالت

اجتماعی و فرمانراویی دادگر باشد. او اصل و نسبی

برجسته و با اهمیت نداشت و در اردوی نادرشاه

افشار، سرکرده‌ای از رده‌های پایین بود. او ده سال

در جنگ های آن زمان شرکت کرد و لیاقت و شجاعتش

توجه نادر را به خود جلب کرد. پس از هرج و مرجی که

در زمان جانشینان نادر روی داد، کریم خان به دنبال ۱۴

سال جنگ و درگیری قدرت را به دست آورد. او از سال

۱۱۷۹ ه.ق (۱۷۶۵م) ۱۴ سال به صورت مستقل حکومت

کرد. و به اقدامات اساسی در راه برقراری امنیت ترقی

کشور و رفاه و آرامش مردم پرداخت. او در شیراز مرکز

حکومتش بنای مدرسه ها، مساجد و بازارهای جدیدی

را پی ریخت. او تأکید داشت که از مردم مالیات اضافی

گرفته نشود و برای برقراری عدالت و انصاف در میان مردم تلاش می‌کرد.

اگر سوالی درمورد کدام پادشاه ایران،هرگز خود را شاه ننامید دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.