منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید کدام امپراتور روم خود را هنرمندی بزرگ می دانست؟

آیا میدانید کدام امپراتور روم خود را هنرمندی بزرگ می دانست؟

“نرون” در فاصله سال های ۵۴ تا ۶۸ میلادی،امپراتور روم بود.

او زیر نفوذ زنی به نام “پاپوئا” بود و رفتاری وحشیانه داشت.

ابتدا مادر و سپس همسرش را کشت. و در سال ۶۴ میلادی

شهر روم را به آتش کشید. این شهر ۹ روز در آتش می سوخت

و قسمت زیادی از آن نابود شد. نرون در محوطه خالی شده

شهر،کاخ و گردشگاهی به نام “خانه زرین” ساخت. او بسیاری

از درباریان و نزدیکانش را کشت و سرانجام نیز خودکشی کرد.

او خود را شاعر و هنرمندی بی نظیر می دانست و به هنگام

مرگ می گفت: “دنیا با مرگ من، چه هنرمندی را از دست خواهد داد”.

اگر سوالی درمورد کدام امپراتور روم خود را هنرمندی بزرگ می دانست دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.