منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید نخستین کشور جهان چه نام داشت؟

آیا میدانید نخستین کشور جهان چه نام داشت؟

بین سال های ۳۰۰۰ تا ۲۸۰۰ ق.م «مینس» پادشاه مصر علیا،

دلتای نیل را فتح کرد و به کشور مصر یکپارچگی بخشید و نخستین

فرعون سلسله اول شد. به این ترتیب مصر را باید نخستین کشور-

ملت جهان به شمار آورد. اگر چه ساکنان بین النهرین از بیشتر

جهات از مصر پیشرفته تر بودند، اما تا پیش از سال ۲۴۰۰ ق.م

کشور- شهرهای جداگانه‌ای بودند و نمی شد. آنها را کشور نامید

اگر سوالی درمورد نخستین کشور جهان چه نام داشت دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.