منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید برج ایفل پاریس یاد بود کدام رویداد است؟

آیا میدانید برج ایفل  پاریس یاد بود کدام رویداد است؟

برج «ایفل» را «الکساندرایفل» برای نمایشگاه پاریس

در سال ۱۳۰۷ ه.ق (۱۸۸۹م) ساخت. این نمایشگاه

برای بزرگداشت «انقلاب فرانسه» که یک قرن پیش از

آن روی داده بود، برپا شد انقلاب در سال ۱۲۰۴ ه.ق

(۱۷۸۹م) آغاز شد؛ وقتی که جمعی از مردم خشمگین

به زندان «باستیل» در پاریس حمله کردند در واقع آنها

سنگ سنگ این زندان را ویران و زندانیان را آزاد کردند.

اکنون ساگرد سقوط باستیل در فرانسه، روز ملی و تعطیل است.

اگر سوالی درمورد برج ایفل پاریس یادبود کدام رویداد است  دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.