منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید جنگ سرد چه بود؟

آیا میدانید جنگ سرد چه بود؟

اصطلاح “جنگ سرد” برای بیان دشمنی بدون زد و خورد دو

اردوگاه سیاسی شرق و غرب به کار می رود. جنگ سرد از

پایان جنگ جهانی دوم تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،

بین دو بلوک شرق و غرب (مخصوصا آمریکا و شوروی) جریان

داشت. تقریبا همه بحرانهای جهانی چهار دهه پس از جنگ،

با جنگ سرد پیوند داشت. تبلیغات،جاسوسی و گسترش

نفوذ، از سلاحهای جنگ سرد بود.

اگر سوالی درمورد جنگ سرد چه بود دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.