منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید گراوورسازی چیست؟

آیا میدانید گراوورسازی چیست؟

«گراوورسازی» نوعی چاپ تصویر است.

در این روش، ابتدا خطوط تصویر را با ایجاد

شیارهایی بر روی صفحه یا قطعه‌ای فلزی

یا چوبی می‌کنند. سپس این صفحه را با

مرکب می‌پوشانند و روی کاغذ فشار می‌

دهند. بدین ترتیب، تصویر برروی کاغذ نقش می‌بندد.

اگر سوالی درمورد گراوور سازی چیست دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.