منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید سه اصل مهم دین زردشت چیست؟

آیا میدانید سه اصل مهم دین زردشت چیست؟

«پندار نیک»، «گفتار نیک» و «کردار نیک» سه رکن

اصلی دین زردشت است. آورنده این آیین، زردشت

(دارنده شتر زرد) به عقیده برخی در آذربایجان و بنا

بر قول رایج تری در شمال شرقی ایران به دنیا آمد.

زردشتیان زمان تولد او را حدود سال ۶۰۰ ه.ق.م می‌

دانند در آیین او «اهورامزدا» خدای بزرگ است و هفت

«امشاسپند» (فرشته مقرب) و گروه زیادی از ایزدان

مجری اراده اویند در آیین زردشت، پیروزی از آن راستی

است و انسان باید در راه این پیروزی بکوشد.

اگر سوالی درمورد سه اصل مهم دین زردتشت چیست دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.