منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید در آمریکا فرهنگ دیگری نیز وجود داشت؟

آیا میدانید در آمریکا فرهنگ دیگری نیز وجود داشت؟

مدت ها پیش، فرهنگ های سرخ پوستی دیگری  نیز در آمریکا سر بر آوردند.

آزتک ها و تولتک ها در مکزیک، خرابه های بسیاری از خود به جای گذاشتند.

محلی که امروزه مکزیکوسیتی در آن واقع است، پایتخت آزتک، تنوچتیتلان، بود.

کورتز اسپانیایی،در سال۱۵۱۹ بعد از آن که ارتش فرمانده آزتکی، مونته سوما را

شکست داد. پیروزمندانه  وارد این شهر شد. درپرو ارتفاعات آند سلسه اینکاها

سر بر آورد. اینکاها نیز درست مثل مایاها، مردمانی بی رحم و مغرور بودند. آن

ها دور تا دور قلمروشان، روی قله کوه ها، قلعه هایی دفاعی ساخته بودند.

اینکاها معماران بزرگ و هنرمندی بودند. بنا های عظیم آن ها بدون هیچ ملاتی،

مستحکم و بر قرار بود.آن ها با ابزارهایی بسیار ابتدایی و ساده می توانستند

تخته سنگ ها را به گونه ای ببرندکه هنگام ساخت بنا هایشان با یکدیگر جور

باشند. در سراسر قلمرو اینکاها، جاده سازی شده بود.آن ها سنگ ها را از

مسافت های دور، از کوه آند می آوردند و با الیاف در هم بافته گیاهان پل های

 بلندی می ساختند که از روی رودهای خروشان می گذشت و از این سو به آن

سوی دره های عمیق کشیده می شد. اما در برابر اسلحه گرم اسپانیایی ها،

اینکاها  ناتوان بودند. آنها در سال۱۵۳۲ از پیسارو رانده  شدند. امروزه  مسافرانی

که از شهر های کهن کاسکو و ماچوپیکچو دیدن می کنند، از مشاهده هنر اینکاها

در معماری حیرت زده می شوند.

اگر سوالی درمورد  در آمریکا فرهنگ دیگری نیز وجود داشت دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.