منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید نقاشی که خود را آورنده دینی جدید می‌دانست که بود؟

آیا میدانید نقاشی که خود را آورنده دینی جدید می‌دانست که بود؟

یکی از کسانی که در ایران باستان، دعوی پیامبری کرد

و پیروان بسیاری یافت،«مانی» بود. «شاپور اول ساسانی

» با او مهربانی کرد، ولی سرانجام به تبعید او حکم داد

مانی پس از مرگ شاپور در سال ۲۷۲ میلادی به ایران

بازگشت و «هرمز» ساسانی به او اجازه داد که دین خود

را آزادنه تبلیغ کند. به خاطر افزایش سریع پیروانش،«بهرام

اول» او را دستگیر کرد. و کشت. مانی برای آنکه اصول آیین

خود را به مردم بی سواد نیز بیاموزد آنها را با تصاویر زیبا در

کتاب هایش همراه می‌کرد. و به همین خاطر او را مانی نقاش

هم گفته اند. با کشته شدن مانی، پیروانش از بین نرفتند

بلکه قرن ها باقی ماندند و به پیشرفت های ادبی، صنعتی

و فنی زیادی هم دست یافتند. آیین او تلفیقی از دین های

زردشتی، مسیحی بودایی و افکار یونانی بود.

اگر سوالی درمورد نقاشی که خود آورنده دینی جدید می دانست که بود  دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.