منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید ابوتراب لقب چه کسی بود؟

آیا میدانید ابوتراب لقب چه کسی بود؟

ابوتراب (پدر خاک) نامی است که پیامبر اسلام، حضرت

محمد(ص) به پسر عمو و داماد خویش داد. روزی که

علی(ع) از موضوعی خشمگین بود؛ به مسجد رفت و

کنار دیوار دراز کشید پیامبر (ص) برای دلجویی به مسجد

رفت و او را از روی زمین بلند کرد پیامبر در حالی که دست

به پشت او می‌زد. و خاک جامه او را می‌تکاند گفت: «برخیز‌ای

ابوتراب» علی(ع) نخستین امام شیعیان و چهارمین خلیفه

مسلمانان است او در میان مسلمانان احترام و محبوبیت

فراوانی دارد که وی را به صورت یکی از چهره‌های برجسته

تاریخ در آورده است.

اگر سوالی درمورد ابوتراب لقب چه کسی است  دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.