منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید مشهورترین رهبر ایرانی قرنهای نخست اسلامی کیست؟

آیا میدانید مشهورترین رهبر ایرانی قرن های نخست اسلامی کیست؟

«ابومسلم خراسانی» را باید محبوبترین و مشهورترین

رهبر سیاسی نظامی در تاریخ ایران اسلامی دانست.

«بهزادان» که پس از اسلام آوردن پدرش، «ابومسلم»

نامیده شد. از مردم اصفهان بود. و در اواخر ماه رمضان

سال ۱۲۹ ه.ق (۷۴۶م) در خراسان، بر ضد امویان قیام

کرد او در بر افتادن حکومت اموی و ایجاد خلافت عباسی

در سال ۱۳۲ ه.ق (۷۴۹م) نقش اساسی داشت. سه

سال بعد، به خاطر محبوبیت و قدرت او منصور عباسی

او را کشت. پس از وی، افراد زیادی چون «استاد سیس»

«اسحاق ترک» «سنباد» و «المقنع» برای گرفتن انتقال

وی قیام کردند قیام ابومسلم را نخستین تلاش در راه

استقلال ایران در برابر خلفای عرب به شمار آورده اند.

اگر سوالی درمورد مشهورترین رهبر ایرانی قرن های نخست اسلامی کیست دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.