منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید مقبره توتن خامن چگونه بود؟

 آیا میدانید  مقبره توتن خامن چگونه بود؟

مقبره توتن خامن از مجموعه ای اتاق های کوچک و زیر زمینی تشکیل

شده بود که  با درهای  مهر و موم شده از یکدیگرجدا شده بودند. وقتی

اولین اتاق های بیرونی از زیر خاک بیرون آمدند، کارتر به شدت نا امید

شد. با این حال، او مسئولانه  به کارش ادامه داد، و پاداش تلاشش را

گرفت. او اتاق هایی را پیدا کرد. که پر از اشیاء قیمتی بودند زینت آلاتی

از عاج فیل، ازسنگ  رخام، و از طلای خالص. او تختی شاهانه با تزیینات

طلا، تصاویر قدی بسیار چشمگیر، و این عین حقیقت است.تلی از سنگ

های قیمتی بسیار با ارزش پیداکرد. اما مهم ترین یافته کارتر تازه  بعد از این

ها به دست آمد. میان خاک و غبار و قلوه سنگ ها، دروازه ای طلایی برق

می زد. کارتر در را با احتیاط بسیار زیاد بازکرد، و چراغ دستی اش اتاق یکسره

طلایی را روشن ساخت.  داخل این اتاق طلایی،اتاق طلایی کوچکتر و داخل آن

نیز اتاقکی دیگربود. تابوت سنگی پادشاه در سومین اتاق قرار داشت. تابوت، که

از سنگی یک پارچه از درکوهی زرد خالص و به شکل فوق العاده ای تراش خورده

بود.رو به او می درخشید. درتابوت نیز از در کوهی صورتی بود. درپوش سنگین

تابوت را به کمک طناب و قرقره بلند کردند و کارتر نسخه ای طلایی از فرعون را دید.

این نسخه فقط در پوش تابوتی دیگر داخل تابوت اول بود.  وقتی این در پوش نیز

برداشته شد، هیجان حاضران به اوج خود رسید. تابوت اصلی تابوتی که آن را از

طلایی خالص ریخته بودند نمایان شد. درون تابوت طلایی، مومیایی فرعون جوان،

توتن خامن، قرار داشت. وقتی کارتر نوارهایی را باز می کرد که جسد درون آن ها

پوشانده شده بود.(وآن ها دور قرقره ای می پیچید)،در میان این لایه ها نیز زینت

آلات بی شماری پیدا کرد که از طلا و سنگ های قیمتی بودند. در اتاق مجاور نیز

صندوق هایی پر از گنجینه های مشابه پیدا کرد. این با ارزش ترین کشف در تاریخ

باستان شناسی بود نه فقط به خاطرحجم طلا و سنگ های گران بهای آن، بلکه

به خاطر نتایج و شواهدی بکر، و دقیق ترین اطلاعاتی که در پی کشف این شواهد

از نسل فراعنه دوران باستان مصر به دست آمد. پرده برداری از گنجینه ها

و رازهای مصرآغاز شده بود.          

اگر سوالی درمورد  مقبره توتن خامن چگونه بود دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.