منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید مجسمه‌ها را چگونه می‌سازند؟

آیا میدانید مجسمه‌ها را چگونه می‌سازند؟

مجسمه‌ها انواع گوناگونی دارند. مجسمه‌های
سنگی را با تراشیدن  قطعات سنگ به کمک
انواع قلم های فلزی مخصوص می‌سازند.
بسیاری از مجسمه‌ها نیز از فلز ساخته می‌شوند.
مخصوصا از برنز که در مقابل هوا مقاوم است.
برای ساخت مجسمه‌های فلزی، مجسمه ساز
ابتدا با دست از گل رس مجسمه را می‌سازد و
سپس با گچ مجسمه سازی، دورتادور سطح
مجسمه گلی را می‌پوشاند. وقتی که گچ سخت
شد، مجسمه گلی را از آن خارج می‌کند. به این
ترتیب، قالبی گچی به دست می‌آید که سطح
داخلی آن، شکل سطح بیرونی مجسمه را به
خود گرفته است. سپس فلز مذاب را در قالب
می ریزد و پس از سرد و جامد شدن، آن را از
قالب جدا می‌کند.

اگر سوالی درمورد مجسمه ها را چگونه می سازند دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.