منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید تصویر فرهنگی مدفون چگونه ساخته می شود؟

آیا میدانید تصویر فرهنگی مدفون چگونه ساخته می شود؟

جذاب ترین وظیفه باستان شناسان آن است که باتوجه به مجموعه اشیاءو آثار به دست آمده،

زندگی مردمان آن فرهنگ مدفون رابه تصویرکشند . بعدازکشف شهری باستانی،بازیابی یافته های مهم،و

رمزگشایی وترجمه کتیبه ها،مرحله دشواری ازکارآغازمی شودکه صبروشکیبایی بسیاری را می طلبد.دراین مرحله،

مجموعه بزرگی ازقطعات ویافته هاطبقه بندی شده وجودداردکه مانند قطعات پازلی عظیم بایدکنار یکدیگر قراگیرند.

در بسیاری موارد،باستان شناس باقطعاتی ازاین پازل مواجه می شودکه با هیچ یک ازیافته های دیگرهماهنگی ندارد

یا چنین به نظرمی آیدکه گویی آن قطعه به تصویرکاملامتفاوت دیگری تعلق دارد. باستان شناسان ازابزرها وشیوه های

دیگرنیزکمک میگیرند تا بتوانند به این مجموعه یافته ها معنی بخشند. برای این منظور،باستان شناس ابتدا از دانش

تجربه هایی بهره می بردکه درحفاریهای پیشین کسب کرده است و از همکاری بسیاری ازمتخصصان دیگرنیزاستفاده

می کند.ازجمله این همکاران،متخصصانی هستندکه می توانندتشخیص دهند اسلحه ها،اشیاء سفالی یاتکه پارچه

های یافت شده باچه نوع ابزارهایی تهیه شده اند.دیگرگروه های کارشناسی می توانند بناهی گوناگونی به چه

منظوری ساخته شده اندوگروهی دیگرازآنهانیردرباره روابط تجاری میان جوامع باستانی نظرمیدهند.آثار هنری کشف شده

نیزاز نظر قدمت ومحل پیدایش طبقه بندی می شوند، آیین های موردبررسی قرارمی گیرندو همچنین شرایط جوی منطقه

درآن زمان مطالعه می شود تامشخص گرددکه کشاورزان آن دوره چه محصولاتی را پرورش میدادند. به همین دلیل،می توان

گفت که باستان شناس اصلی،رهبرگروهی ازکارآگاهان متخصص است.او مجموعه بزرگی ازآثاروشواهد یافت شده و آگاهی

های گوناگون راکنارهم می گذاردوآنها را بصورت تصویری کامل درمی آورد.ازاین طریق، ما باشیوه زندگی مردمان آن دوره،

نوع تغذیه شان، پول،نقاشی ها و آیین های مذهبی آنها آشنا می شویم.چنین تصویری از فرهنگی مدفون وساقط شده

آنقدرحقیقی و زنده است که به واقع مرابه اعماق دوران گذشته می برد.

اگر سوالی درمورد تصویر فرهنگی مدفون چگونه ساخته می شود  دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.


دیدگاه کاربران

  1. Avatar
    حجت شایا - ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ - ۴:۲۶ ب.ظ
  2. Avatar
    سهیلا شهابی - ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ - ۱۰:۲۵ ق.ظ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *