منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید خلافت عباسی چگونه از میان رفت؟

آیا میدانید خلافت عباسی چگونه از میان رفت؟

خلافت عباسی را هلاکو خان مغول در سال ۶۵۶ه.ق.(۱۲۵۸م.)

سرنگون کرد. سقوط عباسی که بیش از ۵۰۰ سال

دوام آورده بود،ضربه ای اساسی بر پیکر جهان اسلام بود.

با سقوط این خلافت،مسلمانان سنتی مذهب،پایگاه و

خلافت عباسیمرکزیت سیاسی-معنوی خود را از دست دادند. خلافت

عباسی به دلیل دخالت عناصر نژادی گوناگونی چون

ترکان و ایرانیان و غرق شدن در امور مادی و دنیایی،

از درون پوسیده بود و مغولان ضربه نهایی را بر آن وارد آوردند. 

اخرین خلیفه که مستعصم نام داشت که سی هفتمین خلیفه و پادشاه عباسی بود.

بدین ترتیب خلافت عباسیان بعد از حدود ۵۰۰ سال از میان رفت و سقوط کرد.

اگر سوالی درمورد خلافت عباسی چگونه از میان رفت دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.