منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید سیارات چگونه نام گذاری شده اند؟

آیا میدانید سیارات چگونه نام گذاری شده اند؟

نام تمام سیارات منظومه شمسی به جز یکی،

از اسامی خدایان و الهه های افسانه های روم و یونان گرفته شده است.

برای مثال نام بزرگترین سیاره ژوپیتر(مشتری)-نام یونانی خدای خدایان است.

استثنای این نامها، نام سیاره ما زمین است .

علت آن نیز این است که در قدیم می پنداشتند که تمامی سیارات همانند خدایان در بهشت قرار دارندو در زمین زیر آنهاست.

اگر سوالی درمورد سیارات چگونه نام گذاری شده اند دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.