منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید چند نوع نقاشی دیواری وجود دارد؟

آیا میدانید چند نوع نقاشی دیواری وجود دارد؟

نقاشی دیواری یا «دیوار نگاره» تصویری است

که روی دیوار یا سقف ساختمان کشیده می‌

شود. این کار اغلب به دو روش صورت می‌گیرد.

در روش نخست روی دیوار یا سقف خشک

نقاشی می کنند. در روش دوم، گچ و آهک

مرطوب را با رنگ مخلوط می‌کنند و دیوار یا

سقف را با آن می پوشانند. وقتی که گچ و

آهک خشک شود، رنگها با درخششی چشم

گیر جلوه گر می‌شوند. دیوار نگاره‌های نوع دوم،

با دوامتر از دیوار نگاره‌های نوع نخست اند.

اگر سوالی درمورد چند نوع نقاشی دیواری وجود دارد  دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.