منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید فرهنگ مایایی در چه زمانی پدید آمد؟

آیا میدانید فرهنگ مایایی در چه زمانی پدید آمد؟

هیچکس نمی داند که فرهنگ مایایی در چه زمانی پدید آمده است.

اما در این مورد،احتمالاتی وجود دارد. برخی  از باستان شناسان

معتقدند. که این فرهنگ حدود ۲۰۰سال پیش از میلاد پدید آمده و

بنای نخستین شهر های مایایی نیز مربوط  به ۳۰۰سال بعد از میلاد

بوده است. شهرهای آن ها در ایالت های چیاپاس و یوکاتان  از مکزیک

امروزی و همینطور در هند و راس و گواتمالا واقع بودند. آنها در جنگل

جاده ساخته بودند و تجارت بین شهرهایشان رونق فراوان داشت.

مایاها بنا های عظیمی می ساختند. هنرآن ها مملو از نقش های

متنوع و نقابهای هراس انگیزی است که تاثیر باورهای عمیق مذهبی

خاص را نشان می دهند.مایا ها تحت فرمان کاهنان بودند و مذهبشان

بی رحمانه و خشونت بار بود. در مذهب مایاها، از شکنجه و قربانی کردن

انسان هابه سختی حمایت می شد. در نتیجه، هر مایایی همواره با این

وحشت به سر می برد که  مبادا کاهنان  او را برای قربانی شدن در پیشگاه

خدای مارها انتخاب کنند. اما با وجود این گونه آیین های هولناک مذهبی،

آن ها هنر و صنایع دستی را توسعه دادند،زرگران مایایی که اشیاء طلایی و

نقره ای زیبا می ساختند، هنرمندان بزرگی بودند .مایاها همچنین تقویمی

بسیار دقیق و نوعی خط هیروگلیف اختراع کردند که تا امروز فقط قسمتی از

اجزاء و   نشانه های آن رمزگشائی شده است .بدون شک، مایاها در مسیر

دستیابی به فرهنگی برتر بودند. اما به دلایلی نامعلوم، فرهنگ مایاها از میان

رفته است. شهرهای آن ها متروک شدند وجنگل های سبز خیلی زود آن هارا از نظر پنهان کردند.

اگر سوالی درمورد  فرهنگ مایایی در چه زمانی پدید آمد دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.