منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید سال شیرین استقلال افریقا چه سالی بود؟

آیا میدانید سال شیرین استقلال افریقا چه سالی بود؟

سال ۱۳۳۹ ه.ش (۱۹۶۰م) یعنی سالی که ۱۷ مستعمره

در افریقا به استقلال رسیدند، «سال شیرین استقلال

افریقا» نام گرفته است. پس از جنگ جهانی دوم، واکنشی

در برابر استعمار پدید آمد و روند استقلال کشورهای افریقا

یی آغاز شد. این روند در دهه ۵۰ شتاب گرفت و در دهه ۶۰

به اوج خود رسید. سال ۱۹۶۰ میلادی، اوج این آزادی ها بود

و افریقای غربی و مرکزی به مجموعه‌ای از کشورهای مستقل

بدل شد و چندی بعد، افریقای شرقی نیز همین راه را پشت سرگذاشت.

اگر سوالی درمورد سال شیرین استقلال افریقا چه سالی بود دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.